1_oomenlandschap
2_oomenlandschap
3_oomenlandschap
4_oomenlandschap
5_oomenlandschap
6_oomenlandschap
show sidebar & content

Luchtfoto’s

oomenlandschap_dirk_oomen2In 1999 ben ik begonnen luchtfoto’s te maken met behulp van een vlieger. De eerste foto’s maakte ik tijdens archeologische opgravingen en op die foto’s werden sporen en patronen zichtbaar, die tot dan toe verborgen waren gebleven. Door de jaren heen werden de resultaten steeds beter dankzij technische ontwikkelingen en de ervaring, die ik al doende had opgedaan. Met een vlieger kan van circa 10 tot 100 meter hoogte worden gefotografeerd in alle richtingen en hoeken. Door de relatief lage opnamehoogte geven de foto’s een overzicht van het gebied en tegelijk inzicht in details. Structuren en patronen worden zichtbaar en de foto’s laten ook zien welke natuurlijke processen er spelen. Vliegerfoto’s zijn voor mij een belangrijk hulpmiddel en inspiratiebron bij het maken van landschapsontwerpen en tekeningen. Ze helpen me zo goed mogelijk rekening te houden met de kenmerken en kwaliteiten van een plek of een gebied. Ook worden ze regelmatig gebruikt voor een publicatie, als referentie, op informatiepanelen, bij presentaties en in fotomontages.