1_oomenlandschap
2_oomenlandschap
3_oomenlandschap
4_oomenlandschap
5_oomenlandschap
6_oomenlandschap
show sidebar & content

Landschapstekeningen

Beelden zijn bij uitstek geschikt om ideeën, plannen of verhalen aan anderen over te brengen en om mensen enthousiast te maken voor een idee. Door de meest passende tekentechniek te gebruiken krijgt het idee de juiste sfeer en zeggingskracht. Bij een heldere en overtuigende visualisatie wordt een idee of plan snel begrepen en is een toelichting nauwelijks nodig.

Ik gebruik vooral onderstaande technieken:

  • handmatige sfeerschetsen in potlood, inkt, marker of aquarel
  • maatvaste computertekeningen
  • vogelvluchttekeningen
  • luchtfotobewerkingen
  • maquettes op schaal