1_oomenlandschap
2_oomenlandschap
3_oomenlandschap
4_oomenlandschap
5_oomenlandschap
6_oomenlandschap
show sidebar & content

Projecten

1_ontwerp sluiertuin

Sluiertuin Honigcomplex Nijmegen

De sluiertuin is het winnend ontwerp van een prijsvraag uitgeschreven door stichting Frabrikaat voor een tijdelijke tuin in het Honigcomplex te Nijmegen. Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met Martijn Franssn (landschapsarchitect, Witteveen + Bos) en Tom Boekema. Ons ontwerp is een voorstel voor een wilde tuin bij de entree van het Honigcomplex. Door het [...]

landgoed lage lier 0

Landgoed De lage Lier

In opdracht van Stichting landgoed De Lage Lier wordt gewerkt aan een landschapsontwerp voor een nieuw te stichten landgoed tussen Malden en Molenhoek. Het plangebied ligt in een voormalige zandwinning, deze plek kenmerkt zicht door de vele hoogteverschillen en de ligging in een kuil. Het plangebied is vroeger afgegraven voor de zand- en grindwinning ligt [...]

1_berhuizerpapierfabriek_landschapsontwerp

Ecologische poort Berghuizen

In opdracht van Gelders Landschap en Kasteelen is een landschapsontwerp gemaakt voor een ecologische corridor op het bedrijventerrein van de voormalige papierfabriek te Berghuizen. Dankzij deze corridor is een open verbinding ontstaan tussen de Veluwe en het IJsseldal waartussen dieren kunnen migreren. Het ontwerp is een geaccentueerd terrein met veel hoogteverschillen en een hogere wal [...]

120828_TAX_landschapsontwerp

Landschapsontwerp TAX

Boerderij TAX is een landschapsontwikkeling op de verworven gronden van een voormalige boerderij gelegen op de overgang van een dekzandrug naar kleigebied te Bergharen. Voor het landschapsontwerp is gekozen voor een eenvoudig en onderhoudsvriendelijk landschapsplan waar de doelen van natuurgebiedsplan Gelderland ontwikkeld gaan worden. De graslanden worden verschraald en de vegetatie wordt rijker door extensieve [...]

1geopaden profiel_1

Geopaden

In opdracht van Stichting Geopaden zijn verschillende informatieve tekeningen en kaartjes gemaakt die de geologie van de stuwwal van Nijmegen en Kleef beschrijven. De tekeningen worden gebruikt voor informatiepanelen, 2 wandelboekjes en websites. Ook heeft Oomenlandschap verschillende informatiepanelen ontworpen die geplaatst zijn in Groesbeek , Ubbergen en Kranenburg. Meer info op www.geopaden.nl

1_mariendaal_overzicht

Energiek Mariëndaal

Samen met  Geldersch Landschap & Kasteelen  is nagegaan in hoeverre en op welke wijze  het landgoed Mariëndaal bij Oosterbeek in oude glorie kan worden hersteld.  In het landgoed zijn verschillende parkonderdelen vervallen, aangetast of verdwenen. In een overzichttekening zijn de te herstellen onderdelen aangegeven en omschreven. Extra aandacht is besteed aan  het zuidelijke entreegebied bij [...]

1_egelbeek

Reconstructie Egelbeek

Tijdens werkzaamheden bij in het  natuurgebied ‘Het Korte Broek’ te Vaassen werd door Geldersch Landschap & Kasteelen  een historische loop van de Egelbeek ontdekt. De meanderende loop werd zichtbaar nadat dat de nutriëntrijke bovengrond was afgegraven. De loop was zichtbaar als een lichte zandige slinger omdat deze was opgevuld met schoon zand. Met de vlieger [...]

1_stroomkasteel

Stroomkasteel

In samenwerking met ontwerper Tom Boekema (www.tomboekema.com) is een ontwerp gemaakt voor een hekwerk rondom het eindpunt van een hoogspanningslijn van Tennet bij Delft. Het ontwerp “Stroomkasteel” kreeg een eervolle vermelding en is tentoongesteld in het gemeentelijke Informatiecentrum ‘ Delft Bouwt’’. Het silhouet van een kasteel in het hekwerk maakt op een speelse manier duidelijk [...]

1_driel_zitplek_ontwerp

Zitplek Driel

In samenwerking met Martijn Franssen (landschapsarchitect) en Jan Franssen (www.atelierfranssen.nl) is een ontwerp gemaakt voor een zitplek bij Driel. Er is gekozen voor eenvoudig en sierlijk ontwerp waarbij gebruikers optimaal van het landschap kunnen genieten. De bijzondere vormgeving van de zitplek markeert de entree van Driel vanaf de dijk. Passanten en dorpsbewoners worden hierdoor uitgenodigd [...]

1_vogelvlucht_wielewaal

Schooltuin De Wielewaal

In opdracht van stichting Landwaard en in samenwerking met Milieu Educatie Centrum Nijmegen is een ontwerp gemaakt voor de educatieve schooltuin De Wielewaal. In de schooltuin langs de Ooysedijk te Nijmegen krijgen leerlingen uit verschillende basisscholen les. Elke leerling krijgt een tuintje van circa 5 m2, waar zij hun eigen groenten en fruit kweken. Midden [...]

1_aanlegsteiger

Aanlegsteiger Keukenhof

In samenwerking en in opdracht van ‘’Op Koers’’ is er een ontwerp gemaakt voor een aanlegsteiger nabij de Keukenhof. Door de aanleg van de steiger kunnen waterrecreanten op de Haarlemmertrekvaart vlakbij het landgoed van de Keukenhof aanmeren om het landgoed en de omgeving te bezoeken. In het ontwerp is gezocht naar een verbijzondering. Op de [...]

1_landschapsplan

Maria toevlucht

Het landschapsontwerp(2007) voor Abdij  Maria Toevlucht is gemaakt in samenwerking met Johan de Putter en Cornelis van Marle. De abdij ligt binnen een ecologische hoofdstructuur en de vraag vanuit de abdij was om het landgoed en bijbehorende boerderij meer te laten aansluiten bij de natuurdoelen in het gebied. Het plangebied is bestudeerd en er zijn [...]

1_waardenburg

Kasteel Waardenburg

Voor kasteel Waardenburg is een ontwerp gemaakt voor het entreegebied van het kasteel. De ontwerpopgave was de huidige parkeerplaats aan te passen en uit te breiden, de aanleg van een hoogstamboomgaard en het beleefbaar maken van de voormalige voorburcht. Gezocht is naar een ontwerp waarbij de nieuwe elementen bijdragen aan de beleving van de historie [...]

1_ha-ha_vooraanzicht

Ha-ha

Een ontwerpstudie(2011) voor een  ha-ha van boomstammen is ontstaan in samenwerking met Jan Heersche(landschapsarchitect). Op vele landgoederen in Engeland worden ha-ha profielen vaak toegepast als onzichtbare verzonken vee/wildscheiding tussen tuin en beweidingsgebied. Een ha-ha wordt gemaakt door natuursteen in een droge greppel te stapelen tot een keermuur. Deze steile wand houdt het vee en wild [...]

1_begraafplaats_ontwerp

Begraafplaats Doorn

Het ontwerp is gemaakt tijdens mijn studie Landschapsarchitectuur(2005) in Wageningen. De opgave was een bestaande algemene begraafplaats in Doorn uit te breiden met 500 graven. Het ontwerp uit de jaren 60 van Wim Boer is sober en functioneel vormgegeven en er zijn rechthoekige velden gemaakt waar begraven wordt in rechte rijen met gelijke grafstenen. Door [...]

1_hoefijzersteiger

Concept Hoefijzersteiger

Het drijvende hoefijzer is een ontwerpstudie voor een aanlegsteiger langs een meer met begroeide oevers. De steiger maakt de oever toegankelijk voor recreanten vanaf het water en het land. De vormgeving van de steiger is een halve cirkel die meebeweegt met het fluctuerende waterpeil. Vanaf de uiteinden van de steiger hebben gebruikers een vrij zicht [...]