1_oomenlandschap
2_oomenlandschap
3_oomenlandschap
4_oomenlandschap
5_oomenlandschap
6_oomenlandschap
show sidebar & content

Aanlegsteiger Keukenhof

25 jan 2013 / in

In samenwerking en in opdracht van ‘’Op Koers’’ is er een ontwerp gemaakt voor een aanlegsteiger nabij de Keukenhof. Door de aanleg van de steiger kunnen waterrecreanten op de Haarlemmertrekvaart vlakbij het landgoed van de Keukenhof aanmeren om het landgoed en de omgeving te bezoeken. In het ontwerp is gezocht naar een verbijzondering. Op de koppen van de aanmeerpalen zijn houten tulpen en tulpenbollen geplaatst waardoor de aanlegplekken een relatie krijgen met de Keukenhof en de bollenstreek. Meer info op www.opkoers.nl.

Terug naar projecten